ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនចូចូវហ្គេងវេយីងត្រេឌីងខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់លេខ ២១០២ អាគារលេខ ៣៥ ធៀនលីហីលេខ ៨ ផ្លូវស៊ីនពួខាងកើតស្រុកឡុងវីនទីក្រុងចាងចូវខេត្តហ្វូជានប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ

ការលក់៖ + ៨៦-៥៩៦-៦៥២៧៧៧៨

ការគាំទ្រ៖ +៨៦ ១៣៦០៦៩៧០២៣៣

ម៉ោង

ច័ន្ទ - អាទិត្យៈម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ ១១ យប់

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង